Team A Stage 5/3/2013 Pictures

Date: 2013.05.03
Team A members: Izuta Rina, Iriyama Anna, Iwata Karen, Oshima Ryoka, Kasai Tomomi, Kawaei Rina, Kikuchi Ayaka, Sato Sumire, Shinoda Mariko, Takahashi Juri, Takahashi Minami, Tano Yuka, Nakatsuka Tomomi, Nakamata Shiori, Matsui Sakiko, Watanabe Mayu
Guests: Second generation members (Akimoto Sayaka, Umeda Ayaka, Oshima Yuko, Kobayashi Kana, Matsubara Natsumi, Miyazawa Sae, Ohori Megumi)

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-01
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-02
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-03

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-04
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-05
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-06

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-07
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-08
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-09

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-10
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-11
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-12

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-60
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-13
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-61

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-14
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-15
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-16

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-17
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-18
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-19

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-20
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-21
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-22

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-23
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-24
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-25

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-26
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-27
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-28

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-29
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-30
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-31

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-32
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-33
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-59

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-34
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-35
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-36

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-37
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-62
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-38

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-57
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-56
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-58

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-39
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-40
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-63

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-41
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-42
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-43

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-64
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-44
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-45

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-46
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-47
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-48

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-50
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-51
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-52

 

Kasai Tomomi-graduation performance-130503-53
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-54
Kasai Tomomi-graduation performance-130503-55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s